Din dayal sparsh Scholarship 2024

6 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹6000!! ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಜಮಾ     ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು …

Read more