Scholarship

ದಿಶಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 25,000 ಹಣ

ದಿಶಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 25,000 ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ     ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯಲು…